Søg
Close this search box.

Case

Klient frifundet for organiseret handel med hash på Christiania

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der blev sigtet for at have medvirket i den organiserede handel med hash på Christiania.

Anholdt på et toilet

Han blev anholdt på Christiania i forbindelse med en politiaktion. Han blev anholdt på et toilet, hvor en politibetjent havde set ham gå ind. På toilettet fandt politiet efterfølgende en sort pose indeholdende hash og kontanter.

Der blev ikke taget dna eller fingeraftryk fra posen, og det kunne ikke klarlægges, hvor længe posen havde ligget på toilettet. Herudover var der på det tidspunkt, hvor politiet anholdt klienten, en anden person på toilettet, som politiet ikke anholdt.

Ikke bevist, at klient var ejermand til posen

På denne baggrund gjorde advokat Dickmeiss gældende, at det ikke var bevist, at hans klient var ejermand til den fundne pose eller havde haft nogen tilknytning til den.

Retten fandt det ikke for godtgjort, at klienten havde haft nogen tilknytning til den fundne pose, hvorfor han blev frifundet for at være en del af den organiserede handel med hash på Christiania.

Klient frifundet for salg af hash – dømt for hæleri af cykel

Da klienten blev anholdt var han i besiddelse af en mindre mængde hash og nogle kontanter. Retten lagde til grund, at hashen var til hans eget forbrug, og at det ikke var godtgjort, at kontanterne hidrørte fra salg af hash. Han blev endvidere dømt for hæleri af en cykel.

Som følge heraf blev han idømt en kortere betinget fængselsstraf, og de beslaglagte kontanter blev ikke konfiskeret.

Del indlæg