Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for narkohæleri i Grønland

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient bosiddende i Grønland, der var tiltalt for at have begået narkohæleri ved at have afsendt en cykel til Danmark, hvori der i fordækket var gemt kr. 108.000,-.

Anklagemyndigheden gjorde gældende, at pengene hidrørte fra hashhandel i Grønland.

Klient kendte ikke til pengene gemt i cyklens fordæk

Klienten erkendte, at han havde afsendt cyklen til Danmark, men at han ikke var vidende om, at der i cyklens fordæk var gemt kr. 108.000,-. Cyklen var han blevet bedt om at sende for en person, der kort forinden var rejst til Danmark. Det var denne persons cykel. Denne person var også tiltalt i sagen, men hans sag blev udskilt til særskilt behandling.

Der blev under sagen ikke ført nogen vidner eller fremlagt nogen dokumenter, der kunne godtgøre, at de kr. 108.000,- hidrørte fra kriminalitet eller havde noget med den tiltalte at gøre.

Messengerbeskeder brugt som bevismateriale

På baggrund af nogle messengerbeskeder, der var afsendt 1½ år før gerningstidspunktet i nærværende sag, og som kunne tolkes sådan, at de vedrørte hashhandel, gjorde anklagemyndigheden gældende, at der var ført det fornødne bevis for, at tiltalte var involveret i hashhandel – og at de kr. 108.000,- stammede herfra.

Den person, som den tiltalte havde haft den pågældende messenger-korrespondance med, var ikke indkaldt til at afgive forklaring i sagen, ligesom den dom, hvor denne person var idømt flere års fængsel for hashhandel i Grønland, ikke var fremlagt i sagen.

Ikke bevist, at klient havde kendskab til gemte penge

Som følge heraf gjorde advokat Dickmeiss gældende, at beviset i sagen ikke var ført, idet det ikke var bevist, at den tiltalte havde kendskab til, at der i fordækket var gemt 108.000 kr., ligesom den fremlagte korrespondance ikke havde godtgjort, at den tiltalte havde noget med hashhandel af gøre.

Retten fandt ikke, at anklagemyndigheden havde løftet bevisbyrden i sagen og frifandt derfor klienten.

Del indlæg