Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for brandstiftelse

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der sammen med 2 andre var tiltalt for at
have begået brandstiftelse ved at antænde benzin på en tankstation.

Antændte restindhold af tankpistol

De tiltalte gik en aften rundt i byen og kedede sig og drak lidt. De gik hen på tankstationen, hvor de gik hen til tankanlægget og tog tankpistolen og tømte restindholdet ned på belægningen ca. 85 cm. fra tankanlægget, hvorefter de antændte benzinen.

Mængden af benzin blev skønnet til at være mellem 15-25 ml. Ilden gik ud efter ca. 22 sekunder. Dette gentog de ved 2 andre tankanlæg, hvor ilden gik ud efter 12 sekunder.

Brandteknisk undersøgelse konkluderer ingen fare

Til sagen var der indhentet en brandteknisk undersøgelse, der konkluderede, at der ingen fare havde været ved ildspåsættelsen, hverken for mennesker eller værdier, og at der ingen fare var for, at ilden bredte sig.

På denne baggrund gjorde advokat Dickmeiss gældende, at der ikke kunne dømmes for brandstiftelse, idet der ikke kunne anses at være opstået en ildebrand i straffelovens forstand.

Således kræves det, at der er opstået en ild, som er kommet ud af kontrol, og som kræver særlige brandslutningsforanstaltninger. Dette var ikke tilfældet i denne sag, idet ilden gik ud af sig selv, og at der ikke var fare for, at den bredte sig.

På denne baggrund påstod advokat Dickmeiss frifindelse.

Retten enig med Dickmeiss i frifindelse for brandstiftelse

Retten var enig med advokat Dickmeiss i, at der ikke var opstået en ildebrand i straffelovens §181’s forstand. Der var således ikke tale om brandstiftelse. Retten påpegede dog overfor de tiltalte, at det var meget dumt det de havde gjort, men at det ikke efter straffeloven var strafbart.

Som følge heraf blev de frifundet.

Del indlæg