Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for hvidvask

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for at have begået hvidvask ved at have modtaget kr. 35.000,- på sin konto. Et beløb, han efterfølgende hævede.

Stor gæld og en masse kviklån

Klienten forklarede, at han på det pågældende tidspunkt havde en stor gæld til nogle personer, og at han optog en masse kviklån omkring det tidspunkt, hvor han modtog kr. 35.000,- på sin konto.

Han forklarede, at han ikke nærmere havde tænkt over, hvorfra de kr. 35.000,- stammede. Han troede, at de kom fra nogle af de lån, som han optog. Den tiltalte forklarede endvidere, at han ikke var bekendt med, at de kr. 35.000,-, som var blevet overført til hans konto, var relateret til kriminalitet, ligesom han ikke havde lånt sin konto ud til andre personer.

Ikke bevist, at de 35.000 stammer fra kriminalitet

Under sagen dokumenterede advokat Dickmeiss 7 forskellige overførsler fra kviklån, der var blevet overført i perioden omkring gerningstidspunktet.

På den baggrund frifandt retten den tiltalte, idet det ikke fandtes bevist, at han havde vidst, at de kr. 35.000,-, som blev overført til hans konto, hidrørte fra kriminalitet.

Del indlæg