Søg
Close this search box.

Case

Frifundet for salg af kokain


Advokat Dickmeiss var forsvarer for en ung pige, der var tiltalt for at have solgt kokain i forening med 3 andre. Hun blev anholdt af politiet, hvor hun befandt sig i en bil med 3 andre.

Skulle køres hjem af to fyre – stoppet af civilbetjent

Hun sad på bagsædet sammen med en veninde, mens to fyre sad på forsæderne. Pigerne var blevet samlet op af fyrene, der skulle køre dem hjem. På vejen hjem gjorde bilen stop ud for en kiosk i København.

Der kom da en mand hen til bilen og bankede på ruden, hvorefter føreren rullede vinduet ned og på forespørgsel oplyste passageren priser på nogle stoffer. Det viste sig, at manden var en civil betjent, og da det gik op for føreren af bilen, forsøgte han at flygte fra stedet ved at bakke og køre frem med bilen. Det lykkedes ikke, da bilen blev standset af 2 politibiler, der blokerede for bilen.

Alle fire anholdt og sigtet

Straks herefter blev alle i bilen anholdt og hevet ud af bilen. Politiet fandt en pose med kokain indeholdende salgsposer og en telefon på gulvet på bagsædet.

Herefter blev alle 4 sigtet for i forening at have været i besiddelse af kokainen og have solgt noget, idet der hos passageren på forsædet blev fundet nogle kontanter, som politiet mente stammede fra salg af kokain.

Dickmeiss’ klient nægter kendskab til kokain

Den pige, som advokat Dickmeiss var forsvarer for, nægtede sig skyldig. Hun oplyste, at hun intet kendte til kokainen i bilen eller havde været vidende om, at der var blevet solgt noget. Posen, der lå på gulvet på bagsædet, lå ikke i hendes side, og hun havde ikke set den, før politiet fandt den.

Passageren på forsædet gjorde gældende, at det var advokat Dickmeiss’ klient, der solgte stoffer, og han oplyste, at det var hende, der havde bedt ham om at oplyse priser til den mand, der bankede på bilens rude.

Advokat Dickmeiss’ klient nægtede dette. Det mandlige passager på forsædet kunne ikke nærmere redegøre for, hvorfor der på hans telefon blev fundet en note, der var oprettet flere dage før anholdelsen, med nogle tal svarende til de priser, han oplyste til civilbetjenten.

På den telefon, der blev fundet på gulvet i bilen, blev der fundet 48 beskeder vedrørende angivelige handler med kokain.

DNA-beviser fundet i bilen

På telefonen blev der fundet noget DNA, der kunne stamme fra føreren af bilen og fra passageren på forsædet. På den pose med kokain, der blev fundet på gulvet i bilen, blev der fundet noget DNA, der kunne stamme fra personen på forreste passagersæde. Der blev også fundet DNA fra andre personer, som dog ikke kunne identificeres.

Der blev konkluderet, at det fundne dna med sikkerhed ikke kunne stamme fra advokat Dickmeiss’ klient.

Manglende beviser mht. kokain samt utroværdig forklaring fra passageren på forsædet

På dette grundlag gjorde advokat Dickmeiss gældende, at det ikke kunne lægges til grund, at kokainen i bilen var hans klients. Endvidere blev det gjort gældende, at passageren, der befandt sig på forsædet, havde afgivet en utroværdig forklaring om, at det var Advokat Dickmeiss’s klient, der solgte stoffer.

Der var ingen tekniske beviser, der støttede passagerens forklaring, og der var ingen beviser, der godtgjorde, at hun havde nogen relation til den kokain, der blev fundet på bagsædet. Tværtimod var der flere indikationer på, at kokainen hidrørte fra nogle andre.

Advokat Dickmeiss gør gældende, at klient ikke kan gøres ansvarlig for salg af kokain

Herudover gjorde advokat Dickmeiss gældende, at såfremt retten lagde til grund, at andre havde solgt kokain fra bilen, så kunne hans klient ikke gøres ansvarlig herfor. Det skyldes, at hun ingen viden havde haft herom, ligesom hun ikke havde set den pose med kokain og den telefon, der blev fundet, forud for hendes anholdelse.

Formentlig lå de pågældende ting under bagsædet under kørslen og blev først synlige, da føreren af bilen forsøgte at flygte fra stedet og foretog hårde opbremsninger og accelerationer.

Retten var enig i, at det ikke kunne lægges til grund, at advokat Dickmeiss’ klient var ansvarlig for kokainen. Retten fandt det godtgjort, at det var passageren på forsædet, der havde solgt kokain og derfor medtaget det i bilen.

Retten afviste, at advokat Dickmeiss’ klient havde været vidende herom, hvorfor hun i det hele blev frifundet i sagen.

Del indlæg