Søg
Close this search box.

Case

Ikke udvist, trods flere betingede udvisninger og advarsel om udvisning

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for vold i gentagelsestilfælde samt en række andre forhold vedrørende brugstyveri og færdselslovsovertrædelser. Klienten blev frifundet for udvisning.

Tidligere dømt for personfarlig kriminalitet og betinget udvist

Klienten var tidligere gentagne gange dømt for personfarlig kriminalitet og 3 gange tidligere betinget udvist og en gang efter lovændringen i 2018 tildelt en advarsel om udvisning.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at den tiltalte skulle idømmes en frihedsstraf på 4 – 6 måneder, og at han ubetinget skulle udvises.

Den tiltalte var irakisk statsborger, men var født og opvokset i Danmark, talte ikke arabisk og har aldrig var i Irak. Han havde ingen familie i Irak eller tilknytning til landet i øvrigt. Han var midt i tyverne, var ikke gift og havde ingen børn. Hans forældre var døde og han havde en søster og en onkel i Danmark. Han havde en kæreste som han planlagde at skulle flytte sammen med.

Ingen udvisning på baggrund af personlige forhold

Den tiltalte blev dømt for overtrædelse af straffelovens §244 i gentagelsestilfælde – vold – og blev idømt en fængselsstraf på 4 måneder. På baggrund af den tiltaltes personlige forhold, herunder den manglende tilknytning til Irak og fængselsstraffens længde, fandt retten ikke grundlag for at udvise den tiltalte, men tildelte ham en advarsel.

Retten påpegede overfor den tiltalte, at han lænede sig kraftigt op ad en ubetinget udvisning, og såfremt han fortsatte med at begå personfarlig kriminalitet, måtte han påregne at ville blive udvist næste gang

  • Forside
  • Nyheder
  • Ikke udvist, trods flere betingede udvisninger og advarsel om udvisning

Del indlæg