Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for bedrageri ifm. lån

En klient var tiltalt for at have begået bedrageri ved at have ansøgt en bank om et lån på
kr. 50.000,-, i hvilken forbindelse han skulle have afgivet urigtige oplysninger vedrørende
hans månedsindkomst og rådighedsbeløb, hvilket fremkaldte en vildfarelse hos banken om,
at han havde evne og vilje til at afdrage på lånet i overensstemmelse med den indgåede
aftale.

Lånet var blevet optaget online, og klientens NemID var blevet anvendt i den forbindelse.

Urigtige oplysninger i låneansøgningen

Klienten forklarede, at han intet kendte til at have optaget et lån. I retssagen kom det frem,
at der i låneansøgningen var indtastet urigtige oplysninger, herunder klientens civile status,
e-mail, telefonnummer, at han boede i en andelsbolig, og at han havde været medlem af en
fagforening.

Lånet var blevet optaget tilbage i maj 2016, og i 2017 havde klienten været i fogedretten,
hvor han havde oplyst, at han ikke kunne afdrage på gælden. Det fremgik ikke af fogedretsprotokollen, at han havde bestridt at være banken det pågældende beløb skyldig.

Lånekonto tilhørte ikke klienten

Under hovedforhandlingen rejste advokat Dickmeiss spørgsmål om, hvem der ejede den
konto, hvortil lånet var udbetalt. Anklageren bad om en pause og undersøgte forholdet
nærmere, hvorefter det blev oplyst, at kontoen ikke tilhørte klienten. Klienten blev spurgt,
om han kendte den person, som kontoen var registeret til, hvortil han oplyste, at det var
hans ven.

Herefter argumenterede advokat Dickmeiss for, at det ikke var bevist, at klienten havde
optaget lånet eller medvirket hertil. Det var meget muligt, at klientens ven havde lånt hans
nem-id uden klientens vidende og havde optaget lånet.

Ikke tilstrækkelig bevis for optagelse af lån fører til frifindelse

Det forhold, at klienten i fogedretten havde erklæret sig ude af stand til at afdrage på gælden, kunne ikke betragtes som en erkendelse af, at han havde optaget lånet, idet fogedretten havde fremmet sagen på baggrund af gældsbrevet, og fogedretten ikke nærmere havde taget stilling til, om klienten havde optaget lånet eller ej.

På ovennævnte grundlag fandt retten ikke, at anklagemyndigheden havde ført det tilstrækkelige bevis for, at klienten havde optaget lånet eller medvirket hertil, hvorfor han blev frifundet.

Del indlæg