Frifindelse for betinget frakendelse af førerretten

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, jf. færdselslovens § 125, stk. 1 nr. 1. Af tiltalen fremgik det, at tiltalte skulle have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at have foretaget et venstresving ind på et parkeringsområde, hvorved der skete sammenstød […]

Frifindelse for bedrageri ifm. lån

En klient var tiltalt for at have begået bedrageri ved at have ansøgt en bank om et lån påkr. 50.000,-, i hvilken forbindelse han skulle have afgivet urigtige oplysninger vedrørendehans månedsindkomst og rådighedsbeløb, hvilket fremkaldte en vildfarelse hos banken om,at han havde evne og vilje til at afdrage på lånet i overensstemmelse med den indgåedeaftale. […]