Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for betinget frakendelse af førerretten

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, jf. færdselslovens § 125, stk. 1 nr. 1.

Af tiltalen fremgik det, at tiltalte skulle have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at have foretaget et venstresving ind på et parkeringsområde, hvorved der skete sammenstød med modkørende cyklist med person- og materialeskade til følge.

Uheld skyldtes ikke klient – men ydre omstændigheder

Efter bevisførelsen var byretten enig med forsvarsadvokat Kandemir i, at tiltalte ikke havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, idet uheldet skete som følge af ydre omstændigheder, herunder manglende sigtbarhed og oversigtsforhold på grund af en varevogn, der holdt parkeret i en parkeringsbås ved vejbanen for modkørende trafik.

Tiltalte blev alene idømt en bøde på kr. 2.000,00, som følge af at have været til ulempe for cyklisten, men blev altså frifundet for betinget frakendelse af kørekort.

Statskassen skulle ligeledes betale sagens omkostninger til forsvareren.

Odense
September 2021

Del indlæg