Frifindelse for hærværk

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for at have begået hærværk af betydeligt omfang ved at have kravlet op i et stillads og påført et guldbelagt spir maling, samt at have kastet en brandslukker ned fra stilladset på ejendommens tag, hvorved tagsten gik i stykker. Tiltalte nægter hærværk – fulgt efter […]

Frifindelse for voldtægt

Enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. Advokat Dickmeiss var forsvarer for en mand, der var sigtet for at have begået en voldtægt mod en kvinde. Manden kunne ikke huske noget fra aftenen på grund af beruselse – heller ikke, at den kvinde havde været hjemme i hans lejlighed. Kvindens kæreste ringer til […]

Tyveri af elcykler

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for sammen med 3 andre at have forsøgt at begå tyveri af 4 elcykler. Blev opdaget af forbipasserende og løb De personer, som forsøgte at stjæle elcyklerne, blev opdaget af en forbipasserende og løb fra stedet. Advokat Dickmeiss’ klient blev anholdt tæt på gerningsstedet, da […]

Frifindes for forsøg på manddrab

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for i forening med en anden at have begået forsøg på manddrab ved blandt andet at have slået en mand i hovedet med en kødøkse, som deraf pådrog sig kraniebrud og hjerneblødning. Herudover var de tiltalt for at have slået ham med kødøksen flere steder […]

Frifindelse for vanvidskørsel – og ikke konfiskation af køretøj

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var sigtet for overtrædelse af straffelovens §252 ved at have forvoldt nærliggende fare for en politipatrulje 2 gange. Klienten var fører af et monstertruck-lignende køretøj. I forbindelse med en kørsel, hvor politiet eftersatte ham, foretog klienten en u-vending og kørte imod politipatruljevognen. Klienten foretog også et styreudsving […]

Frifindelse for brandstiftelse

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for at have tændt ild i et pulterrum under en beboelsesejendom. Klienten nægtede sig skyldig. På videoovervågningen fra gangen ude foran indgangen til pulterrummet kunne det konstateres, at klienten sammen med 2 andre var gået ind i pulterrummet ca. 25 minutter før en beboer i […]

Frifindelse for voldtægt

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have voldtaget en 14-årig pige, idet han skulle have udnyttet, at hun som følge af beruselse lå og sov og modhendes samtykke gennemførte et samleje med hende. Nægtede voldtægt – erkendte samleje Den tiltalte nægtede at have voldtaget den 14-årige pige, men erkendte, […]

Delvis frifindelse: 30 dages rent betinget fængselsstraf for flere forhold af dokumentfalsk

Niclas Turan Kandemir var beskikket for en klient, der blev tiltalt for 4 forhold af dokumentfalsk efter straffelovens §171, hvoraf 3 af forholdene blev henført under straffelovens §81d, der udløser dobbeltstraf på grund af strafskærpelse afledt af coronaepidemien. Klienten har nægtet sig skyldig i alle forhold, særligt i forhold 1, der relaterede sig til en […]

Frifindelse for skunk/hashproduktion

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en klient, der med 2 andre medtiltalte var tiltalt for straffelovens §191 – lov om euforiserende stoffer – for blandt andet at have dyrket og besiddet skunkplanter til, hvad der svarer til ca. 12 kg. hash med henblik på videreoverdragelse mod betydeligt vederlag, og straffelovens §181 for brandstiftelse […]

Frifundet for forsøg på røveri og vold

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en 16-årig ung mand, der var tiltalt for i forening med hans bror at have forsøgt at fratage eller aftvinge en lidt yngre dreng sine penge, idet de skulle have taget fat i kraven på drengen og skubbet ham ind i en mur og udtalt ”giv mig dine penge”, hvilket […]